?>

Kurs radiooperatora bliskiego zasięgu

W skład załogi jachtu morskiego musi wchodzić co najmniej jeden certyfikowany radiooperator. To oznacza, że bez spełnienia tego warunku wyczarterowanie jachtu nie będzie możliwe.

Kurs radiooperatora src


Szkolenie jest krótkie – jedno- lub dwudniowe. Na zajęciach teoretycznych uczestnicy poznają zasady i procedury rządzące w eterze, zapoznają się z używanym słownictwem. Na zajęciach praktycznych uczą się obsługi radia VHF – ustawiania kanałów, wyciszania szumów, nawiązywania łączności z portami i innymi jednostkami, procedury wzywania pomocy.

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej i wydaniem certyfikatu SRC. Kurs kończą także osoby posiadające patent, który daje uprawnienia do prowadzenia jachtów – posiadanie w jednej kieszeni patentu żeglarskiego i certyfikat radiooperatora, daje możliwość odbycia samodzielnych rejsów.

Gdzie odbywa się kurs?


Kurs organizowany jest przez większość ośrodków żeglarskich na terenie całego kraju. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby przekazywana wiedza była dokładna i pożyteczna, a zdawalność użytkowników jak największa. Bardzo często kursanci otrzymują materiały do samodzielnej nauki, zanim jeszcze rozpoczną się zajęcia.

Kursy radiooperatora src dostępne na FairWinds.pl